Nábor nových členov.

Nábor nových členov do klubu karate Sokol Ilava sa uskutoční v telocvični ZŠ Ilava Medňanská v termínoch:

Pondelok 23.9 o 18.00
Streda 25.9. o 18.00

So sebou si prineste úbor na cvičenie, obuv do telocvične a fľašku s vodou.
Vek detí pre prijatie do klubu je od 6 rokov.

 

Tešíme sa na vás.

Tréneri a členovia klubu.