Shihan Takeji Ogawa

Semináre s Takeji Ogawom 495Narodený 24. 11. 1942 v Chibe pri Tokiu. Karate začal trénovať ako 15 ročný pod vedením shihana Urakawu a Hiroma Kikuchi (obaja priamy žiaci majstra Gogena Jamaguchiho). Od roku 1970 začal v Európe v Rakúsku vyučovať Goju ryu na Športovej škole vo Viedni. Od roku 1971chodí na Slovensko a stál pri zrode organizovaného karate na Slovensku. 35 rokov bol hlavným inštruktorom slovenského karate. 15.9.1972 získal titul Renshi. 1.5.1975 – 5. Dan a titul Shihan. Ako tréner reprezentantov Československa bol pri prvej historickej bronzovej medaile Tibora Mikuša – ME v Barcelove 1980. V rokoch 1985 -1992 bol reprezentačným trénerom Rakúska. Od roku 1995 pôsobí ako technický inštruktor pre Goju ryu voWKC (Svetovej konfederácii karate). 6.6.1998 získal 8. Dan. V rokoch 1997, 1999 a 2001 navštívil Okinawu a trénoval pod priamym vedením senseia Higu, Kiyunu a Kurashitu.

Semináre s Takeji Ogawom 497 Semináre s Takeji Ogawom 496 Semináre s Takeji Ogawom 494 Semináre s Takeji Ogawom 410 Semináre s Takeji Ogawom 412 Semináre s Takeji Ogawom 489Semináre s Takeji Ogawom 461Semináre s Takeji Ogawom 491Semináre s Takeji Ogawom 493Semináre s Takeji Ogawom 413

Seminár so Shihanom Ogavom 2006.

Seminár so Shihanom Ogavom 2006.