2% dane z príjmu pre TJ Sokol Ilava Karate klub

foto sutazdovoľujeme si Vám týmto  dať do pozornosti, že doba, kedy môže každý občan tejto krajiny darovať vybranej organizácii 2% svojej dane je tu.

Týmto Vás chceme zdvorilo požiadať, aby ste svoje 2% darovali práve nášmu športovému oddielu TJ Sokol Ilava – oddiel Karate.

 

Budeme preto vďační, ak aj Vy  svojimi 2% daní podporíte chod nášho oddielu. Prispejete tak na šport a harmonický rozvoj detí a mládeže v našom regióne.

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnaní:
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane (tlačivo s údajmi o príjemcovi v prílohe). Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
3. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
Ak ste fyzická, alebo právnická osoba, alebo daňovník, ktorý si daňové priznanie podáva sám:
1. V daňovom priznaní vyplňte príslušné kolónky o výške a subjekte, ktorému chcete venovať 2% svojej dane (údaje na vyplnenie prijímateľa nájdete v prílohe).
2. Najneskôr do 31. marca 2024 pošlite/doručte formuláre príslušnému daňovému úradu

 

ĎAKUJEME 
Vedenie a členovia oddielu Karate TJ Sokol Ilava

 

Na stiahnutie:

*Vyhlásenie: Vyhlásenie 2% KARATE KLUB SOKOL ILAVA 2023

*k dátumu 12.2.2024 bolo tlačivo opravené

Všeobecná informácia: dve percenta za 2023