3. kolo Slovenského pohára v karate a kobudo

Slovenská federácia karate a bojových umení a Karate klub Veľký Krtíš

Vás pozývajú

na III. kolo Slovenského pohára v súťaži detí, mládeže a seniorov v karate a kobudo

a otvorené honorované kategórie

1 .miesto 150,-€

kumite team rotácie ženy 14-17 r. open a kumite team rotácie muži 14-17 r. open

Termín: sobota, 01. apríl 2023
Miesto: Športová hala, Št. Tučeka 1293, Veľký Krtíš
Program

07.00 – 08.30 prezentácia
08.30 – 08.45 porada rozhodcov
09.00 – 16.00 zahájenie a priebeh súťaže

Hlavný rozhodca: Ing. Pavel Trnka
ŠTK: Mgr. Peter Kotásek
Pravidlá: WUKF s úpravami SFKaBU
Riaditeľ súťaže: Maroš Hečko [ maroshecko@gmail.com | +421 908 853 198 ]

Podmienky
– účastníci štartujú na vlastné riziko
– zaplatené členské a štartovné
– so sebou platný preukaz SFKaBU a lekárska prehliadka nie staršia ako jeden rok
– zlúčenie kategórií je možné len so súhlasom hlavného rozhodcu
– povinné chrániče v nihon kumite: deti do 12 rokov povinná prilba a chránič hrude
– povinné chrániče v sanbon kumite: chrániče rúk a chrániče zubov, dievčatá od 13 r. a ženy povinný chránič hrude, chlapci od 13 r. a muži povinný suspenzor
– povolené chrániče: v nihon kumite suspenzor, v sanbon kumite chrániče holení a priehlavku len biele
– trvanie zápasov: nihon kumite do 12 r. 1,5 min., sanbon kumite 13-17 r. 2 min., 18-20 r. 3 min.
– v prípade prekročenia váhového, vekového alebo výškového limitu bude pretekár diskvalifikovaný
– cez registráciu prihlásiť aj rozhodcu za klub (každé družstvo nech zabezpečí rozhodcu, v opačnom prípade zaplatí pokutu 50 €)
– na súťažnú plochu je vstup povolený len oprávneným osobám, rozhodcom a aktuálnym koučom, do športovej haly je vstup povolený len v čistej športovej obuvi

Štartovné
– 8 € za osobu a kategóriu, družstvá 15 € za kategóriu

Ceny
– 1. miesto pohár a medaila, 2. a 3. miesto medaily
– otvorené honorované kategórie: kumite team rotácie ženy 14-17 r. open – 1. miesto 150,-€ a kumite team rotácie muži 14-17 r. open – 1. miesto 150,-€

Registrácia
cez registráciu internetovej stránky SFKaBU najneskôr do 30. marca
Registrácia na otvorené honorované kategórie
kumite team rotácie ženy 14-17 r. open a kumite team rotácie muži 14-17 r. open v deň súťaže na mieste registrácie – uvedené kategórie sa otvoria len pri registrácií minimálne 6 družstiev v každej kategórii.

Rozhodcovia a koučovia, ako i všetci účastníci súťaže sú povinní dodržiavať etiketu karate a etiketu správania sa v dojo. Rozhodcovia nesmú koučovať svojich pretekárov, sú členmi rozhodcovského zboru a tým sa stávajú nestrannými. Všetci koučovia, ktorí sa nebudú riadiť týmito nariadeniami, budú vykázaní z tatami a ich pretekári budú podľa pravidiel penalizovaní.

Oznam
– na súťaži bude otvorený stánok so športovými potrebami na karate, poradenstvo a kontakt:
Mária Černá, e-mail: fightingspirit63@gmail.com , tel. číslo: 0949 473 360 po 19.00 h, web:
www.fightingspirit.sk – pre včasné zabezpečenie tovaru objednávky nahlásiť do nedele 19. 03.
2023
– po zahájení súťaže bude spoločné fotenie všetkých zúčastnených
– v športovej hale bude zabezpečený bufet s drobným občerstvením a možnosťou si skupinovo objednať pizzu, kebab, šaláty a iné hotové jedlá podľa ponuky

Ubytovanie
Penzión Kaštieľ, Škultétyho 36, Veľký Krtíš, kontakt: tel. +421 474 831 167 , e-mail:
penzion@penzionkastiel.sk , ubytovanie si môžete objednať s poznámkou – súťaž karate
príp. ďalšie ubytovne v meste

 

podrobnejšie informácie: https://karate-slovakia.sk/event/3-kolo-slovenskeho-pohara-v-karate-a-kobudo/