Výsledky Karate TJ Sokol Ilava za rok 2022

Celý team Sokol Ilava 2021V roku 2022 sme sa zúčastnili Slovenských a aj medzinárodných súťaží.
Celkom sme získali na Slovenských súťažiach
32 x bronz – tretie miesto
39 x striebro – druhé miesto
58 x zlato – prvé miesto
Z toho titul Majster Slovenska sme získali celkom 4x družstvá a 4x jednotlivci
Umiestnenia na Medzinárodných súťažiach
26 x bronz – tretie miesto
26 x striebro – druhé miesto
25 x zlato – prvé miesto
z toho titul Majster Sveta z USA si priniesla Romana Adamcová 2x
majstrovstiev Európy z Florencie sme priniesli 4x striebro a 4x bronz.
O tieto medaile sa zaslúžili títo pretekári
2.miesto – Timotej Horák
2.miesto – Sírny Christian, 2x
2.miesto – Tadeáš Horák – družstvá
3.miesto – Balajková Natália,
3.miesto – Petra ANDRASCIKOVA,
3. miesto – . Adamcová Romana, 2x
Tento rok sa nám mimoriadne darilo, i keď sa nedalo zúčastniť všetkých zahraničných turnajov, z finančných ale i časových dôvodov.
Mimoriadne prekvapili naši najmenší, ktorí vyhrávajú všetko čo sa dá.
3x týždenne trénujeme v piatich skupinách v telocvični ZŠ Medňanská.
Celkovo máme 56 malých detí – začiatočníkov a 25 pretekárov.
Okrem toho 12 aktívnych a trénujúcich seniorov .
S trénovaním pomáhajú viacerí tréneri klubu, za čo im patrí veľká vďaka.
Vytvorila sa vynikajúce spolupráca s rodičmi trénujúcich a súťažiacich detí .
Tento rok máme v reprezentácii Slovenska 13 pretekárov nad 14 rokov.
Snažíme sa o vytvorenie dobrého kolektívu, pre to robíme MDD ako i Mikuláša a malé klubové súťaže.
Všetci pretekári absolvujú množstvo sústredení. Okrem sústredení pre súťažiacich sme absolvovali sústredenie v Chorvátsku, sústredenie s Talianskymi trénermi a reprezentantami v Nemšovej a semináre s Takeji Ogawom.
Samozrejme sme mali aj klubové sústredenie na Vršatci, kde sa zúčastnilo 55 cvičiacich a prišli aj tréneri z Chorvátska a iných Slovenských klubov, ako i niekoľko pretekárov reprezentácie.
V rámci Slovenskej Federácie karate sa radíme k tým úspešnejším klubom .
Pekné úspechy ako i množstvo trénujúcich detí a mládeže, je toho dôkazom.
Vidieť, že prácu z mládežou zvládame na špičkovej Slovenskej a medzinárodnej úrovni.
Dúfame že sa nebude opakovať nešťastná situácia s Covidom a že všetci v zdraví a chuti športovať, budeme naďalej úspešne reprezentovať Ilavu a Slovensko.
Kamil Horák
hlavný tréner klubu