Ukončenie tréningov – jún 2021

Sústredenie 2019 Vršatec 964Pozdravujeme všetkých členov klubu,

od 18.6. boli ukončené tréningy skupiny „C“, teda najmenších detí, ktoré trénovali v čase od 17:00 do 18:00 hod.

Želáme pekné prežitie prázdnin.

Tréneri