P.F. 2019 Banská Bystrica – Pezinok – Púchov – Veľký Krtíš

Banská Bystrica

P.F. 2019 Banská Bystrica 319 P.F. 2019 Banská Bystrica 318 P.F. 2019 Banská Bystrica 317 P.F. 2019 Banská Bystrica 316 P.F. 2019 Banská Bystrica 315

Pezinok

P.F. 2019 Pezinok 326 P.F. 2019 Pezinok 325 P.F. 2019 Pezinok 324 P.F. 2019 Pezinok 323 P.F. 2019 Pezinok 322 P.F. 2019 Pezinok 321 P.F. 2019 Pezinok 320

Púchov

P.F. 2019 Púchov 332 P.F. 2019 Púchov 331 P.F. 2019 Púchov 330 P.F. 2019 Púchov 329 P.F. 2019 Púchov 328 P.F. 2019 Púchov 327

Veľký Krtíš

P.F. 2019 Veľký Krtíš 341 P.F. 2019 Veľký Krtíš 340 P.F. 2019 Veľký Krtíš 339 P.F. 2019 Veľký Krtíš 338 P.F. 2019 Veľký Krtíš 337 P.F. 2019 Veľký Krtíš 336 P.F. 2019 Veľký Krtíš 335 P.F. 2019 Veľký Krtíš 334 P.F. 2019 Veľký Krtíš 333