Goju Ryu

Copyright: www.karateweb.sk, Martin Klásek, 1999

Goju-ryu

História :

Zakladateľom školy Goju ryu je majster Chojun Miyagi (1888-1953), žiak majstra Kanryo Higaonnu(1853-1916), ktorý bol šíriteľom smeru Naha-Te. Inšpirovaný knihou Bubishi pomenoval Chojun Miyagi svoju školu ako Go-Ju, čo v preklade znamená „Tvrdo-Jemná škola“.

Technická charakteristika :

Korene Goju ryu nájdeme v južných provinciách Číny, kde ľudia na svoju prepravu používali hlavne lode. Túto skutočnosť nemôžeme prehliadnúť, ak zvážime, že títo ľudia strávili na lodi väčšinu dňa. K tomu aby udržali rovnováhu na vratkej palube si vytvorili postoj dnes známy ako Sanchin dachi. Pri zmene postoja chodidlá neopúšťali dlážku a techniky vyzerali ako keby vychádzali zo zeme z týchto posuvných pohybov. Preto je tento postoj dnes charakteristický pre školu Goju ryu. Goju ryu využíva v obrane mäkké kruhové pohyby charakterizované ako Ju a k protiútoku zasa tvrdé nekompromisné priamočiare techniky charakterizované ako Go.

V súčasnosti patrí Goju ryu k štyrom najrozšírenejším smerom Karate na svete.

Hlavné kata :

Gekisai Dai 1,2
Seienchin
Sanchin
Tensho
Seipai
Sesan
Sanseru
Saifa
Shisochin
Kururunfa
Suparinpei

Kata vyučované v podštýloch Goju ryu popri hlavných kata :

Goju Kai (Japonsko) : Chojun Miyagi(1888-1953) – Yamaguchi Gogen (1909-1989)
Genkaku
Chikaku
Kouryu
Tenryu

Meibukan Goju ryu : Chojun Miyagi(1888-1953) – Meitoku Yagi (1912-2003)
Tenchi
Seiryu
Byakko
Shujakku
Genbu

Shoreikan Goju ryu : Chojun Miyagi(1888-1953) – Toguchi Seikichi (1917-1998)
Gekiha Dai Ichi / Ni
Kakuha Dai Ichi / Ni
Hakutsuru no Mai