Súťaže

Výsledky Elizabeth Cup Budapešť 23.4.2016

V silnej konkurencii pretekárov Rakúska, Chorvátska, Maďarska ,Rumunska ,Ukrajiny ,Slovenska opätovne mladí pretekári TJ Sokol Ilava preukázali svoje kvality a vybojovali tieto umiestnenia.

Zo 14 pretekárov TJ Sokol Ilava bodovali úspešne

Adamcová Romana kumite 12-13r+45kg 3 miesto

14-15r-54kg 1 miesto

Palmová Lucia kumite 14-15r -54kg 2 miesto

16-17r -53kg 3 miesto

Valková Adriana kumite 16-17r -53kg 1 miesto

Kadlečíková Katarína kumite 10 -11r-150cm 3 miesto

Podhorský Marek kumite 16-17r-61kg 3 miesto

Meliš Peter kumite 16-17r-76kg 1 miesto

18r-75kg 3 miesto

Janíková Katarína kumite 16-17r-53kg 3 miesto

18r -55kg 3 miesto

Letková Isabelle kumite 14- 15r+54kg 3 miesto

Horák Tadeáš kumite 6roč -23kg 3 miesto

Naši pretekári štartovali vo viacerých, i veľmi ťažších kategóriách, pretože je veľmi dôležité získavanie skúseností z takýchto medzinárodných ťažkých a finančne náročných turnajov. Ako vidíme, vôbec sa nestratili v silnej medzinárodnej konkurencii na súťaži kde bolo 360 štartujúcich pretekárov zo šiestich krajín.

Pretekárom ďakujeme za vzornú reprezentáciu a prajeme veľa športového šťastia a úspechov do poslednej súťaže tejto sezóny a to Majstrovstvá Slovenska v Pezinku 14.5.2016.
Kamil Horák – tréner karate TJ Sokol Ilava

Výsledky Slovakia Open Bratislava zo 16.4.2016

V silnej konkurencii pretekárov Talianska, Srbska, Maďarska, Česka, Polska ,Slovenska naši pretekári podali opätovne vynikajúce výkony.

Z nášho klubu sa súťaže zúčastnilo 8 pretekárov a získali takéto umiestnenia:

Adamcová Romana kumite 12-13r+160cm 2 miesto

Palmová Lucia kumite 14-15r 2miesto

Valková Adriana kumite 15-17r-53kg 2miesto

Kadlečíková Katarína kumite 12-12r-150cm 2miesto

Kosec Juraj kumite 15-17r-65kg 3miesto

Družstvá dievčatá 13-15r Ilava 1 miesto

Pretekárom ďakujeme za vzornú reprezentáciu a prajeme veľa športového šťastia a úspechov

do posledných súťaží tejto sezóny a to Elizabeth Cup v Budapešti a Majstrovstvá Slovenska v Pezinku.

Vytvoril sa dobrý súťažný kolektív so zdravým pretekárskym duchom.

Takže ešte raz veľa úspechovpraje trénerský a organizačný výbor karate TJ Sokol Ilava

Posledná úprava Streda, 18 Máj 2016 11:47