Sústredenie 2019 Vršatec 1025
Ahoj všetci.
Od pondelka 6.9.2021 začíname s tréningami v telocvični pri ZŠ na Medňanskej ulici nasledovne:
Deti –           pondelok  a  streda od 17.00 do 18.00.
Pokročilí, A-team a dospelí – pondelok – streda – piatok od 18.00 do 19.30.
Tréneri

Čítať viac...