Súťažný team Sokol Ilava 2006

Súťažný team Sokol Ilava 2006 1030