Regionálny turnaj 2007 a 2008

2007 Ilava

Regionálny turnaj 2007 Ilava 398 Regionálny turnaj 2007 Ilava 397 Regionálny turnaj 2007 Ilava 396 Regionálny turnaj 2007 Ilava 395 Regionálny turnaj 2007 Ilava 394 Regionálny turnaj 2007 Ilava 393 Regionálny turnaj 2007 Ilava 392 Regionálny turnaj 2007 Ilava 391 Regionálny turnaj 2007 Ilava 390 Regionálny turnaj 2007 Ilava 389 Regionálny turnaj 2007 Ilava 388 Regionálny turnaj 2007 Ilava 387 Regionálny turnaj 2007 Ilava 386 Regionálny turnaj 2007 Ilava 385 Regionálny turnaj 2007 Ilava 384 Regionálny turnaj 2007 Ilava 383 Regionálny turnaj 2007 Ilava 382 Regionálny turnaj 2007 Ilava 381 Regionálny turnaj 2007 Ilava 380 Regionálny turnaj 2007 Ilava 379 Regionálny turnaj 2007 Ilava 378 Regionálny turnaj 2007 Ilava 377 Regionálny turnaj 2007 Ilava 376 Regionálny turnaj 2007 Ilava 375 Regionálny turnaj 2007 Ilava 374 Regionálny turnaj 2007 Ilava 373 Regionálny turnaj 2007 Ilava 372 Regionálny turnaj 2007 Ilava 371

 

2008 Považská Bystrica

Regionálny turnaj 2008 Považská Bystrica 403 Regionálny turnaj 2008 Považská Bystrica 402 Regionálny turnaj 2008 Považská Bystrica 401 Regionálny turnaj 2008 Považská Bystrica 400