Darovanie 2% daní za rok 2022

Sustredenie 2022 spolocnaVážení priatelia,

 

dovoľujeme si Vám týmto  dať do pozornosti, že doba, kedy môže každý občan tejto krajiny darovať vybranej organizácii 2% svojej dane je tu.

Týmto Vás chceme zdvorilo požiadať, aby ste svoje 2% darovali práve nášmu športovému oddielu TJ Sokol Ilava – oddiel Karate.

História nášho oddielu siaha do r. 1977 a odvtedy slúži cvičencom nielen z Ilavy ale aj širokého okolia. Dnes má náš oddiel viac ako 80 členov, z čoho väčšinu tvoria deti a mládež.  Okrem pravidelných tréningov a účasti na rôznych domácich aj zahraničných súťažiach, každoročne organizujeme skúšky technickej vyspelosti,  letné športovo-táborové sústredenie, oslavy MDD a Mikuláša a odborné semináre s japonským majstrom Takejim  Ogawom (10.dan) s medzinárodnou účasťou. Naši cvičenci sa pravidelne zúčastňujú rôznych súťaží, z ktorých pravidelne prinášajú medailové ocenenia. Vychovali sme už množstvo majstrov Slovenska, Európy ba dokonca aj svetových šampiónov. Nemusíme hovoriť o tom, že všetky tieto aktivity sú finančne náročné a každé euro nám pomôže.

Budeme preto vďační, ak aj Vy  svojimi 2% daní podporíte chod nášho oddielu. Prispejete tak na šport a harmonický rozvoj detí a mládeže v našom regióne.

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnaní:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane (tlačivo s údajmi o príjemcovi v prílohe). Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2023 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

 

Ak ste fyzická, alebo právnická osoba, alebo daňovník, ktorý si daňové priznanie podáva sám:

  1. V daňovom priznaní  vyplňte príslušné kolónky o výške a subjekte, ktorému chcete venovať 2% svojej dane (údaje na vyplnenie prijímateľa nájdete v prílohe).

Najneskôr do 31. marca 2023 pošlite/doručte formuláre príslušnému daň. úradu.

 

Na stiahnutie:

Vyhlásenie: Vyhlasenie2023

Všeobecná informácia: dve percenta za 2022