Venujte nám 2% z dane

Euro smallZdravíme všetkých našich členov a sympatizantov,

dovoľujeme si Vás požiadať o príspevok 2% z Vašich daní pre zabezpečenie chodu nášho klubu. Tento rok sme sa dohodli s klubom Duvikan na spoločnom postupe pre získanie príspevku 2% dane z príjmu. Z toho dôvodu uveďte, prosím, Duvikan ako prijímateľa príspevku a nám pošlite sken alebo kópiu vyhlásenia, aby sme vedeli vydokladovať výšku Vášho príspevku na účte Duvikanu.

Nižšie sú uvedené linky na tlačivá a údaje prijímateľa.

Srdečne Vám ďakujeme.

Tréneri.

karate.sokol.ilava@gmail.com

https://www.sroinfo.eu/na-stiahnutie/vyhlasenie-o-poukazani-dane.pdf

https://www.sroinfo.eu/na-stiahnutie/potvrdenie-o-zaplateni-dane.pdf

Údaje prijímateľa

Karate klub Duvikan Bratislava, občianske združenie
Lietavská 13
851 06 Bratislava
IČO: 31820719
DIČ: 2022615870
Číslo účtu: SK1211000000002625766523

Duvikan udaje o prijimatelovi