Letné športovo-táborové sústredenie detí a mládeže 2020 – inštrukcie a potrebné tlačivá.

Sústredenie 2019 Vršatec 1029TJ Sokol Ilava – oddiel karate aj tento rok organizuje pre našich cvičencov veľmi populárne letné športovo-táborové sústredenie so zameraním na komplexný športový rozvoj a letné táborové aktivity.

Venujte, prosím, pozornosť pokynom a tlačivám, ktoré je potrebné doručiť najneskôr v deň nástupu na sústredenie.

Termín: 16.8. (nedeľa) – 22.8.(sobota) 2020

Miesto konania: hotel Vršatec (www.hotelvrsatec.sk)

Ubytovanie: v 2-5 lôžkových izbách s príslušenstvom (WC, kúpelňa)

Stravovanie: 5 x denne (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, pitný režim)

 

Pokyny pre príchod a odchod účastníkov sústredenia

Nástup na sústredenie je v nedeľu 16.8.2020 o 10.30 pre osoby nad 15 r. a 11.00 pre osoby do 15 r. (pre rodiny, ktoré majú deti v obidvoch kategóriách to samozrejme neplatí).

Odchod účastníkov je v sobotu 22.8.2020 o 9.00 hod (prosíme rodičov o dodržanie času).

Zoznam odporúčaných veci nájdete v prílohe nižšie.

Pri príchode bude všetkým účastníkom v rámci protiepidemiologických opatrení zmeraná teplota a každý odovzdá vopred vyplnené tlačivo a bezinfekčnosti, ktoré nájdete v prílohe nižšie.

Okrem toho každý účastník prinesie už vyplnené tlačivo súhlas so spracovaním osobných údajov,  ktoré nájdete v prílohe nižšie.

Každý účastník musí mať pri sebe preukaz poistenca.

Poplatok resp. doplatok za sústredenie sa platí pri príchode (pripravte si, prosím, presné sumy, aby nevznikaly problémy s výdavkom).

Pri príchode si budú môcť zakúpiť účastníci sústredenia tradične špeciálnu edíciu tričiek pre tento ročník.

 

Plánované aktivity:

  • štandardné tréningové aktivity Karate smerované do rozvoja fyzickej kondície a technickej zdatnosti
  • doplnkové športové aktivity (turistika, loptové hry)
  • oddychové a voľno časové aktivity (posedenia pri táboráku, zábavno-súťažné hry, nočný pochod, diskotéka…)

 

Personálne zabezpečenie:

Kamil Horák (6.dan) – hlavný tréner a vedúci športovo-táborového sústredenia

Marian Pažitka (5.dan) – tréner a zástupca vedúceho športovo-táborového sústredenia

Róbert Ivanič (4.dan)– tréner, organizačno-technický vedúci sústredenia

 

Na sústredení sa zúčastnia 2 animátori a niekoľko ďalších dospelých osôb, ktoré budú okrem účasti plniť funkciu dozoru a inštruktorov

 

Cena:

 130EUR/dieťa do 15 r. (strava, ubytovanie)

150 EUR/os. nad 15 r. (strava, ubytovanie)

 

Ďalšie informácie:

Kamil Horák, tel. 0905 518 959, e-mail: kamil.horak@horakinteriery.sk

Róbert Ivanič, tel. 0905 691 237, e-mail: robo.ivanic@gmail.com

Marian Pažitka, tel. 0905 352 573, e-mail: marian.pazitka1@gmail.com

 

Predbežnú prihlášku je možné stiahnuť tu: Sustredenie 2020 instrukcie a prihlaska

Súhlas so spracovaním osobných údajov: suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov sústredko 2020

Čestné vyhlásenie pre sústredenie 2020: Čestné vyhlásenie sústredenie karate

Denný rozpis – harmonogram sústredenia 2020: Denný rozpis – harmonogram sústredenia 2020 A

Zoznam vecí účastníka sústredenia 2020:   zoznam vecí na sústredenie 2020